Skogsbruk

I norra Skåne i närheten av Ljungbyhed äger fideikommisset ca 1 300 ha skogsmark.

Skogen förvaltas av Skåneskogens Utvecklings AB.

Jakten i skogen är idag utarrenderad till två olika jaktlag.