Skogsbruk

Godset förvaltar även produktiv skogsmark utanför Färingtofta.

Skogen förvaltas av Skåneskogens Utvecklings AB.

Jakten i skogen är idag utarrenderad till två olika jaktlag.