Energi

Vindkraft
Godset har ett eget vindkraftverk som hjälper till att täcka för de elkostnader som förbrukas i driften på gården.
Vindkraftverket är på en effekt av 500kW vilket motsvarar uppvärmning av ca 50 villor.
På marken i Örja står även tre vindkraftverk som bedrivs av RWE.

Solenergi:
Godset producerar även 500kW solenergi som genererar el till den dagliga driften, i synnerhet under skördehalvåret när energiförbrukningen är hög för torkning av spannmål etc.

Fjärrvärme:
Hela godset samt en del hus i Barsebäcks by värms upp genom halm som skördats från fälten.
Halmpannan har funnits på godset sedan 1982.