Energi

Vindkraft
Sommaren 1994 togs ett beslut att bygga ett vindkraftverk på Barsebäck. Tanken att bygga väcktes till liv 1992 när vi insåg hur mycket energi som förbrukades i verksamheten.

Barsebäck 3
Vindkraftverket är ett Vestas 39 – 500 KW med ett 40 meter högt torn. Verket skall producera 1.150.000 KWh per år, vilket motsvarar uppvärmning av ca 50 st hus.

Landskrona
3 vindkraftverk Eon.

Solenergi:
Godset producerar även solenergi som förbrukas i driften och eventuellt överskott säljs ut på elnätet.

Halmpannan:
Hela godset samt en del hus i Barsebäcks by värms upp genom halm som skördats från fälten.
Detta har funnits på godset sedan 1982.