Barsebäcks Gods

Barsebäcks Gods är beläget i en byggd med en uråldrig historia och har varit i den Hamiltonska släktens ägo sedan 1743, då det förvärvades genom köp av Fältmarskalk Greve Gustaf David Hamilton.
Gustaf David gjorde många goda gärningar för samhället och utvecklade godset mycket framgångsrikt. År 1767 gjordes godset om till Fideikommiss för att kunna hålla egendomen intakt för kommande generationer.

Under släkten Hamiltons innehav har Barsebäck utvecklats till ett mönsterjordbruk av hög klass och har till exempel belönats med Justus von Liebig –pris år 1967, något som är en enorm prestation inom jordbruk. Utöver jordbruket är huvudverksamheterna skogsbruk, viltvård, hyresfastigheter och energiproduktion.

Barsebäcks Gods Förvaltas idag av nionde generationen Hamilton.

Godset och Parken är stängt för allmänheten.