Kontakt

Växtodling & Driften:
Inspektor Jannik Houmann
Tel: 0700-91 31 77
Mail: jannik(a)barseback.se
Skogsbruk:
Skåneskogens Utvecklings AB
VD, Anders Lomholt
Tel: 0708-75 89 06
Fastigheter, hyresgäster:
Felanmälan & Ärenden
Mail: hus(a)barseback.se

Uthyrning fastigheter:
Läggs ut på hemsidan under Fastigheter -Lediga objekt

Espace Fastighetsförvaltning AB
Telefon: 0418-125 00
E-mail: info(a)espace-ffv.se
Hemsida: www.espace-ffv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi & Administration:
Kamrer Carina Söderström
Tel: 073-218 85 99
Mail: carina(a)barseback.se

Jakt & Viltvård:

Jakt & viltvård Färingtofta:
Skåneskogen Utvecklings AB
Anders Lomholt
Telefon: 0413-731 11

Gåsjakt & andjakt Barsebäck & Landskrona: 
Kristofer Hansson
Mobil: 0708–577 993
E-mail: kristofer(a)kristoferhansson.se
Hemsida: www.kristoferhansson.se

Övrig jakt & viltvård, Barsebäck & Landskrona
Kristofer Hansson
Mobil: 0708–577 993
E-mail: jakt(a)barseback.se