Jordbruk

Växtodlingen och Driften:
Barsebäck ligger på en halvö, varav följer en strandremsa på mellan 100 och 300 meter. Jorden är synnerligen lätt på sina ställen, där och innanför denna remsa övergår jordarten en gradvis förändring in mot halvöns centrum från mycket mullrik sandjord på lerbotten till lättleta i halvöns centralare delar.

Arealen fördelar sig på ca 1300 ha på Barsebäck och ca 410 ha öster om Landskrona. Barsebäck har också ett driftsamarbete med Fjärrestadtorp Gård vid Vallåkra som ingår i den totala driften med ca 300 ha.

En del av de lättare jordarna på den egna arealen är utarrenderad till grönsaksodlare, då jorden passar sig bättre för grönsaksproduktion.

Växtodlingen består av konventionellt odlade grödor så som vete, maltkorn, råg, raps, gräsfrö, spenat och stärkelsepotatis. All spannmål och gräsfrö lagras på Barsebäck i stora lagringssilos och planlager, när det är som mest kan det maximalt lagras 10 000 ton.

All administration, produktion och driftsledning utgår från Barsebäck och transporter av spannmål vid skörd går med lastbil till godset, där de torkas och lagras.

Totalt är det inklusive inspektorn 6 anställda i driften.

Maskinparken består av:
5 traktorer, 1 tröska, 1 kombisåmaskin, 1 lastare, 1 traktorgrävare och 2 växtskyddssprutor.

Barsebäck har också ett maskinsamarbete med Stävie Hage, där det samarbetas med tröskning, sådd, sprutning och en traktor som hyrs in vid behov.